Родителска среща

04.09.2012 16:48

Уважаеми родители,

 

 

 

 

 

 

Заповядайте на 13 септември - четвъртък, в 17.30 часа в стая №5, за да получите учебниците на Вашите четвъртокласници.

—————

Назад