ПРОЕКТ УСПЕХ

Училище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти
(У С П Е Х )


 

 


Клуб ”Архимед”

    Picture      В клуб „Архимед" ще участват 15 ученика от 4 клас с ръководител Галина Попова. Занятията на клуба се провеждат в съботните дни два пъти в месеца и ще са с продължителност четири учебни часа.

Във всяка сбирка ще се разглеждат различни теми, чрез които ще се обогатяват знанията  и уменията на участниците.

С предвидените дейности се цели:

1.      Формиране на логическо мислене.

2.      Изграждане на умения за работа в екип, поемане на отговорност, вземане на бързи и верни решения.

 

      Участниците в клуба ще научат:

  • Кога, къде и как е възникнала математиката.

  • Как се решават забавни, логически и задачи от математически състезания и олимпиади.

  • За големия принос на древногръцките математици.