Международен проект: 

 

От учебната 2009/2010 година учениците и учителите от начален етап на основното образование в СОУ "Димчо Дебелянов" - град Бургас работят по двугодишен международен проект за междуучилищни партньорства по Европейска програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Коменски".

Координатор на проекта е училище от град Шауляй, Литва /лице-координатор - Лигита Куканаузиене/. Партньори са: училище от град Орадея, Румъния /с лице-координатор Михаела Силинца/, училище от град Понтекорво, Италия /с лице-координатор Патриция Рокко/, училище от град Голковице, Полша /с лице-координатор Анита Курасз/ и ... нашето училище /с лице-координатор Стефка Комитова/.

Проектът носи името "All different - all equal" - "Всички различни, но равни" и има за цел да покаже на малките ученици, че хората от различните народи всъщност са повече близки помежду си, отколкото различни, че те трябва да пазят своята култура, да я споделят, но и да приемат културата на другия. Като бъдещи граждани на Европейския съюз да осъзнаят, че трябва да познават, пазят и ценят своите фолклорни традиции и обичаи и да се отнасят с уважение към традициите и обичаите на другите народи от държавите в Европейския съюз.

До този момент са проведени три работни срещи по проекта - в Литва, Полша и Румъния. Предстоят срещи в Италия и България /в нашето училище/. На тези срещи се обменят материали, мнения, осъществява се запознаване с образователната система в съответната страна, подготвят се съвместни продукти, които да подпомогнат гражданското образование на децата. Отправяме огромни благодарности към Центъра за развитие на човешките ресурси - България. Това е агенцията,чрез която ние, учителите, получаваме възможност да бъдем максимално полезни за нашите ученици.

Снимки от последната работна среща в училището в град Орадея:

Посещение в училище в град Орадея Румъния on PhotoPeach