Информация

28.09.2010 18:52

Часовете по СИП Религия ще се провеждат всеки четвъртък - VI час от 07.10.2010г.

Преподавател е  г-жа Ковачева от ОДК и събира еднократно сумата от 2 лева от всяко дете за помощни материали.

Записани от нашия клас са:

Моника,

Дамяна,

Жани,

Кети,

Ива,

Иван Митев,

Георги и

Радост.

Занятието свършва в 12.50 часа.

—————

Назад