Учебен календар

 

І срок - 15.09.2010г. - 31.01.2011г.

ІІсрок- 01.02. 2011г. -     31.05.2011г.

Неучебни дни

 

22 септември- Ден на независимостта

1 ноември - Ден на народните будители

3 март - Национален празник

25 април - Великден

6 май - Ден на българската армия

24-25 май - Ден на славянската писменост и култура

17 май- ДЗИ

19 май - ДЗИ

Ваканции

коледна ваканция - 24.12.2010г. - 03.01.2011г.

срочна ваканция - 29.01.2011г- 31.01.2011г.

пролетна ваканция - 30.03.2011г. - 10.04.2011г.

 

 

  


Make A Tex